Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 BAJR DINAS SELOMBO;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
2 BAMJAR DINAS KAJE KAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
3 BANAJR DINAS CELAGI BATUR;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TE 0 0 0 0 0
4 BANAJR DINAS JEROKUTA;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
5 BANJAR DINAS CELAGI BANTES;RT :;RW :;:;KODEPOS :; 0 0 0 0 0
6 BANJAR DINAS JEROKUTA;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
7 BANJAR DINAS JROKUTA;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173;T 0 0 0 0 0
8 BANJAR DINAS KAJA KANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TE 0 0 0 0 0
9 BANJAR DINAS KAJA KAUH;RT :;RW :;:BONDALEM;KODEPO 0 0 0 0 0
10 BANJAR DINAS KELOD KANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;T 0 0 0 0 0
11 BANJAR DINAS KELOD KAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TEL 0 0 0 0 0
12 BANJAR DINAS KELOD KAUH;RT :;RW :;:BONDALEM;KODEP 0 0 0 0 0
13 BANJAR DINAS TEGAL SARI;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TEL 0 0 0 0 0
14 BANJAR BDINAS SUKSUK;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
15 BANJAR CELAGI BANTES;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
16 BANJAR DIINAS CELAGI BANTES;RT :;RW :;:BONDALEM;KO 0 0 0 0 0
17 BANJAR DINAS CELAGI BANTES;RT :;RW :;:;KODEPOS :8 0 0 0 0 0
18 BANJAR DINAS CELAGI BANTES;RT :;RW :;:;KODEPOS :; 0 0 0 0 0
19 BANJAR DINAS KAJA KANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :811 0 0 0 0 0
20 BANJAR DINAS KELOD KANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :81 0 0 0 0 0
21 BANJAR DINAS KELOD KANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;T 0 0 0 0 0
22 BANJAR DINAS KELOD KAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TEL 0 0 0 0 0
23 BANJAR DINAS TEGAL SARI;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TEL 0 0 0 0 0
24 BANJAR DINAS BANTES;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
25 BANJAR DINAS BONDALEM;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
26 BANJAR DINAS CELAGI BANTES;RT :;RW :;:;KODEPOS :; 0 0 0 0 0
27 BANJAR DINAS CELAGI BANTAS ;RT :;RW :;:BANJAR DINA 0 0 0 0 0
28 BANJAR DINAS CELAGI BANTAS;RT :;RW :;:;KODEPOS :81 0 0 0 0 0
29 BANJAR DINAS CELAGI BANTAS;RT :;RW :;:;KODEPOS :;T 0 0 0 0 0
30 BANJAR DINAS CELAGI BANTAS;RT :;RW :;:BANJAR DINAS 0 0 0 0 0
31 BANJAR DINAS CELAGI BANTES ;R 0 0 0 0 0
32 BANJAR DINAS CELAGI BANTES ;RT :;RW :;:;KODEPOS :8 0 0 0 0 0
33 BANJAR DINAS CELAGI BANTES ;RT :;RW :;:;KODEPOS :; 0 0 0 0 0
34 BANJAR DINAS CELAGI BANTES ;RT :;RW :;:BANJAR DINA 0 0 0 0 0
35 BANJAR DINAS CELAGI BANTES;RT :;RW :;:;KODEPOS :81 0 0 0 0 0
36 BANJAR DINAS CELAGI BANTES;RT :;RW :;:;KODEPOS :;T 0 0 0 0 0
37 BANJAR DINAS CELAGI BANTES;RT :;RW :;:BANJAR DINAS 0 0 0 0 0
38 BANJAR DINAS CELAGI BANTES;RT :;RW :;:BD CELAGI BA 0 0 0 0 0
39 BANJAR DINAS CELAGI BANTES;RT :;RW :;:BONDALEM;KOD 0 0 0 0 0
40 BANJAR DINAS CELAGI BATES ;RT :;RW :;:;KODEPOS :;T 0 0 0 0 0
41 BANJAR DINAS CELAGI BATUR ;R 0 0 0 0 0
42 BANJAR DINAS CELAGI BATUR ;RT :;RW :;:;KODEPOS :81 0 0 0 0 0
43 BANJAR DINAS CELAGI BATUR ;RT :;RW :;:BANJAR DINAS 0 0 0 0 0
44 BANJAR DINAS CELAGI BATUR;RT :;RW :;:00;KODEPOS :8 0 0 0 0 0
45 BANJAR DINAS CELAGI BATUR;RT :;RW :;:;KODEPOS :811 0 0 0 0 0
46 BANJAR DINAS CELAGI BATUR;RT :;RW :;:;KODEPOS :8;T 0 0 0 0 0
47 BANJAR DINAS CELAGI BATUR;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TE 0 0 0 0 0
48 BANJAR DINAS CELAGI BATUR;RT :;RW :;:BANJAR DINAS 0 0 0 0 0
49 BANJAR DINAS CELAGI BATUR;RT :;RW :;:BONDALEM;KODE 0 0 0 0 0
50 BANJAR DINAS CELAGI BATUR;RT :;RW :;:CELAGI BATUR; 0 0 0 0 0
51 BANJAR DINAS CELAGI BATUR;RT :;RW :;:CELAGI TIMUR; 0 0 0 0 0
52 BANJAR DINAS CELAGI BATUR;RT :;RW :;:LEMO SARI;KOD 0 0 0 0 0
53 BANJAR DINAS CELAGI BATUTR;RT :;RW :;:;KODEPOS :;T 0 0 0 0 0
54 BANJAR DINAS CELAGIBANTES;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TE 0 0 0 0 0
55 BANJAR DINAS CELAGIBATUR;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TEL 0 0 0 0 0
56 BANJAR DINAS CELGI BATUR;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TEL 0 0 0 0 0
57 BANJAR DINAS CELGIBANTES;RT :;RW :;:;KODEPOS :8117 0 0 0 0 0
58 BANJAR DINAS DINAS KAJAKAUH;RT :;RW :;:BANJAR DINA 0 0 0 0 0
59 BANJAR DINAS JEKOKUTA;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
60 BANJAR DINAS JERO KUTA;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173; 0 0 0 0 0
61 BANJAR DINAS JERO KUTA;RT :;RW :;:;KODEPOS :81773; 0 0 0 0 0
62 BANJAR DINAS JERO KUTA;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
63 BANJAR DINAS JERO KUTA;RT :;RW :;:BANJAR DINAS JER 0 0 0 0 0
64 BANJAR DINAS JERO KUTA;RT :;RW :;:BONDALEM;KODEPOS 0 0 0 0 0
65 BANJAR DINAS JERO KUTA;RT :;RW :;:JERO KUTA;KODEPO 0 0 0 0 0
66 BANJAR DINAS JEROKUTA;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173;T 0 0 0 0 0
67 BANJAR DINAS JEROKUTA;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
68 BANJAR DINAS JEROKUTA;RT :;RW :;:BANJAR DINAS JERO 0 0 0 0 0
69 BANJAR DINAS JEROKUTA;RT :;RW :;:BONDALEM;KODEPOS 0 0 0 0 0
70 BANJAR DINAS JRO KUTA ;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
71 BANJAR DINAS JRO KUTA;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173;T 0 0 0 0 0
72 BANJAR DINAS JRO KUTA;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
73 BANJAR DINAS JRO KUTA;RT :;RW :;:BANJAR DINAS JRO 0 0 0 0 0
74 BANJAR DINAS JRO KUTA;RT :;RW :;:BONDALEM;KODEPOS 0 0 0 0 0
75 BANJAR DINAS JROKUTA ;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
76 BANJAR DINAS JROKUTA ;RT :;RW :;:BANJAR DINAS JROK 0 0 0 0 0
77 BANJAR DINAS JROKUTA;RT : 001;RW : 001;:;KODEPOS : 0 0 0 0 0
78 BANJAR DINAS JROKUTA;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173;TE 0 0 0 0 0
79 BANJAR DINAS JROKUTA;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
80 BANJAR DINAS JROKUTA;RT :;RW :;:BANJAR DINAS JROKU 0 0 0 0 0
81 BANJAR DINAS JROKUTA;RT :;RW :;:BONDALEM;KODEPOS : 0 0 0 0 0
82 BANJAR DINAS JROKUTA;RT :;RW :;:JERO KUTA;KODEPOS 0 0 0 0 0
83 BANJAR DINAS JROKUTA;RT :;RW :;:JROKUTA;KODEPOS :8 0 0 0 0 0
84 BANJAR DINAS JROKUTA`;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
85 BANJAR DINAS KAJ KAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173;T 0 0 0 0 0
86 BANJAR DINAS KAJA KANGIN ;R 0 0 0 0 0
87 BANJAR DINAS KAJA KANGIN ;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TE 0 0 0 0 0
88 BANJAR DINAS KAJA KANGIN ;RT :;RW :;:BANJAR DINAS 0 0 0 0 0
89 BANJAR DINAS KAJA KANGIN..;RT :;RW :;:;KODEPOS :81 0 0 0 0 0
90 BANJAR DINAS KAJA KANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :8117 0 0 0 0 0
91 BANJAR DINAS KAJA KANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TEL 0 0 0 0 0
92 BANJAR DINAS KAJA KANGIN;RT :;RW :;:BANJAR DINAS K 0 0 0 0 0
93 BANJAR DINAS KAJA KANGIN;RT :;RW :;:BONDALEM;KODEP 0 0 0 0 0
94 BANJAR DINAS KAJA KANGIN;RT :;RW :;:BUDA WAGE;KODE 0 0 0 0 0
95 BANJAR DINAS KAJA KAUH ;R 0 0 0 0 0
96 BANJAR DINAS KAJA KAUH ;RT :;RW 0 0 0 0 0
97 BANJAR DINAS KAJA KAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173; 0 0 0 0 0
98 BANJAR DINAS KAJA KAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
99 BANJAR DINAS KAJA KAUH;RT :;RW :;:BANJAR DINAS KAJ 0 0 0 0 0
100 BANJAR DINAS KAJA KAUH;RT :;RW :;:BJR DINAS KAJA K 0 0 0 0 0
101 BANJAR DINAS KAJA KAUH;RT :;RW :;:BONDALEM;KODEPOS 0 0 0 0 0
102 BANJAR DINAS KAJA KAUH;RT :;RW :;:BR KAJA KAUH;KOD 0 0 0 0 0
103 BANJAR DINAS KAJA KAUH;RT :;RW :;:KAJA KAUH;KODEPO 0 0 0 0 0
104 BANJAR DINAS KAJAKANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173 0 0 0 0 0
105 BANJAR DINAS KAJAKANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
106 BANJAR DINAS KAJAKANGIN;RT :;RW :;:BANJAR DINAS KA 0 0 0 0 0
107 BANJAR DINAS KAJAKANGIN;RT :;RW :;:BONDALEM;KODEPO 0 0 0 0 0
108 BANJAR DINAS KAJAKAUH ;RT : 0 0 0 0 0
109 BANJAR DINAS KAJAKAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173;T 0 0 0 0 0
110 BANJAR DINAS KAJAKAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
111 BANJAR DINAS KAJAKAUH;RT :;RW :;:BANJAR DINAS KAJA 0 0 0 0 0
112 BANJAR DINAS KAJAKAUH;RT :;RW :;:BONDALEM;KODEPOS 0 0 0 0 0
113 BANJAR DINAS KAJANAN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
114 BANJAR DINAS KAJE KANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :8117 0 0 0 0 0
115 BANJAR DINAS KAJE KANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TEL 0 0 0 0 0
116 BANJAR DINAS KAJE KANGIN;RT :;RW :;:BONDALEM;KODEP 0 0 0 0 0
117 BANJAR DINAS KAJE KAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
118 BANJAR DINAS KAJE KAUH;RT :;RW :;:BANJAR DINAS KAJ 0 0 0 0 0
119 BANJAR DINAS KAJEKANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
120 BANJAR DINAS KAJEKAUH;RT :;RW :;:BONDALEM;KODEPOS 0 0 0 0 0
121 BANJAR DINAS KALOD KANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TE 0 0 0 0 0
122 BANJAR DINAS KALOD KAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173 0 0 0 0 0
123 BANJAR DINAS KEJE KAUH;RT :;RW :;:BANJAR DINAS KEJ 0 0 0 0 0
124 BANJAR DINAS KELOD KANGIN ;R 0 0 0 0 0
125 BANJAR DINAS KELOD KANGIN ;RT :;RW :;:BANJAR DINAS 0 0 0 0 0
126 BANJAR DINAS KELOD KANGIN;RT :;RW :;:00;KODEPOS :8 0 0 0 0 0
127 BANJAR DINAS KELOD KANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :811 0 0 0 0 0
128 BANJAR DINAS KELOD KANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TE 0 0 0 0 0
129 BANJAR DINAS KELOD KANGIN;RT :;RW :;:BANJAR DINAS 0 0 0 0 0
130 BANJAR DINAS KELOD KANGIN;RT :;RW :;:BONDALEM;KODE 0 0 0 0 0
131 BANJAR DINAS KELOD KANGIN;RT :;RW :;:KELOT KAGIN;K 0 0 0 0 0
132 BANJAR DINAS KELOD KANGINN;RT :;RW :;:;KODEPOS :81 0 0 0 0 0
133 BANJAR DINAS KELOD KAUH ;R 0 0 0 0 0
134 BANJAR DINAS KELOD KAUH ;RT : 0 0 0 0 0
135 BANJAR DINAS KELOD KAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173 0 0 0 0 0
136 BANJAR DINAS KELOD KAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
137 BANJAR DINAS KELOD KAUH;RT :;RW :;:BANJAR DINAS KE 0 0 0 0 0
138 BANJAR DINAS KELOD KAUH;RT :;RW :;:BONDALEM;KODEPO 0 0 0 0 0
139 BANJAR DINAS KELOD KAUH;RT :;RW :;:KELOD KAUH;KODE 0 0 0 0 0
140 BANJAR DINAS KELOD KAUH;RT :;RW :;:KELODAN;KODEPOS 0 0 0 0 0
141 BANJAR DINAS KELODKAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
142 BANJAR DINAS KLOD KANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TEL 0 0 0 0 0
143 BANJAR DINAS KLODKAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
144 BANJAR DINAS LEMO SARI;RT :;RW :;:;KODEPOS :0;TELP 0 0 0 0 0
145 BANJAR DINAS SALOMBO;RT :;RW :;:BANJAR DINAS SALOM 0 0 0 0 0
146 BANJAR DINAS SELOBO;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
147 BANJAR DINAS SELOMBO ;RT : 0 0 0 0 0
148 BANJAR DINAS SELOMBO;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173;TE 0 0 0 0 0
149 BANJAR DINAS SELOMBO;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
150 BANJAR DINAS SELOMBO;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP :' 0 0 0 0 0
151 BANJAR DINAS SELOMBO;RT :;RW :;:BANJAR DINAS SELOM 0 0 0 0 0
152 BANJAR DINAS SELOMBO;RT :;RW :;:BONDALEM;KODEPOS : 0 0 0 0 0
153 BANJAR DINAS SELOMBOO;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
154 BANJAR DINAS SOLOMBO;RT :;RW :;:BANJAR DINAS SOLOM 0 0 0 0 0
155 BANJAR DINAS SUKSUK ;R 0 0 0 0 0
156 BANJAR DINAS SUKSUK ;RT :;RW 0 0 0 0 0
157 BANJAR DINAS SUKSUK ;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
158 BANJAR DINAS SUKSUK;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173;TEL 0 0 0 0 0
159 BANJAR DINAS SUKSUK;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
160 BANJAR DINAS SUKSUK;RT :;RW :;:BANJAR DINAS SUKSUK 0 0 0 0 0
161 BANJAR DINAS SUKSUK;RT :;RW :;:BONDALEM;KODEPOS :8 0 0 0 0 0
162 BANJAR DINAS SUKSUK;RT :;RW :;:BONDALEM;KODEPOS :; 0 0 0 0 0
163 BANJAR DINAS SUKSUK;RT :;RW :;:SUKSUK;KODEPOS :;TE 0 0 0 0 0
164 BANJAR DINAS SUSKSUK;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
165 BANJAR DINAS SUSUK;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173;TELP 0 0 0 0 0
166 BANJAR DINAS SUSUK;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
167 BANJAR DINAS SUSUK;RT :;RW :;:BANJAR DINAS SUSUK;K 0 0 0 0 0
168 BANJAR DINAS TEGAL SARI ;RT :;RW 0 0 0 0 0
169 BANJAR DINAS TEGAL SARI ;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TEL 0 0 0 0 0
170 BANJAR DINAS TEGAL SARI ;RT :;RW :;:TEGAL SARI ;KO 0 0 0 0 0
171 BANJAR DINAS TEGAL SARI;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173 0 0 0 0 0
172 BANJAR DINAS TEGAL SARI;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
173 BANJAR DINAS TEGAL SARI;RT :;RW :;:BANJAR DINAS TE 0 0 0 0 0
174 BANJAR DINAS TEGAL SARI;RT :;RW :;:BONDALEM ;KODEP 0 0 0 0 0
175 BANJAR DINAS TEGAL SARI;RT :;RW :;:BONDALEM;KODEPO 0 0 0 0 0
176 BANJAR DINAS TEGAL SARI;RT :;RW :;:TEGAL SARI;KODE 0 0 0 0 0
177 BANJAR DINAS TEGALSARI ;RT :;RW 0 0 0 0 0
178 BANJAR DINAS TEGALSARI;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173; 0 0 0 0 0
179 BANJAR DINAS TEGALSARI;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
180 BANJAR DINAS TEGALSARI;RT :;RW :;:BONDALEM;KODEPOS 0 0 0 0 0
181 BANJAR DINAS TELAGI BANTES;RT :;RW :;:;KODEPOS :;T 0 0 0 0 0
182 BANJAR DINASKELOD KANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :8117 0 0 0 0 0
183 BANJAR DINASKELOD KANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TEL 0 0 0 0 0
184 BANJAR DNAS CELAGI BANTES;RT :;RW :;:;KODEPOS :811 0 0 0 0 0
185 BANJAR JERO KUTA;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
186 BANJAR KELOD KANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
187 BANJAR TEGAL SARI;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
188 BANJAR. DINAS CELAGI BATUR;RT :;RW :;:;KODEPOS :;T 0 0 0 0 0
189 BANJAR. DINAS KAJA KANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :811 0 0 0 0 0
190 BANJAR. DINAS KELOD KANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :81 0 0 0 0 0
191 BANJAR. DINAS KELOD KAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :8117 0 0 0 0 0
192 BANJAR.DINAS KELOD KAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173 0 0 0 0 0
193 BANJR DINAS TEGAL SARI;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
194 BANMJAR DINAS SUKSUK;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
195 BD.KAJA KANGIN ;R 0 0 0 0 0
196 BJR DINAS KAJA KANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
197 BJR DINAS SELOMBO;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
198 BJR DINAS TEGAL SARI;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
199 BJR DINAS BONDALEM;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
200 BJR DINAS CELAGI BANTES ;RT :;RW 0 0 0 0 0
201 BJR DINAS CELAGI BANTES;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173 0 0 0 0 0
202 BJR DINAS CELAGI BANTES;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
203 BJR DINAS CELAGI BATES;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
204 BJR DINAS CELAGI BATUR ;R 0 0 0 0 0
205 BJR DINAS CELAGI BATUR;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173; 0 0 0 0 0
206 BJR DINAS CELAGI BATUR;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
207 BJR DINAS CELAGI BNTES;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
208 BJR DINAS CELGI BATUR;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
209 BJR DINAS JERO KUTA;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173;TEL 0 0 0 0 0
210 BJR DINAS JERO KUTA;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
211 BJR DINAS JEROKUTA;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173;TELP 0 0 0 0 0
212 BJR DINAS JEROKUTA;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
213 BJR DINAS JRO KUTA;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
214 BJR DINAS JRO KUTA;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP :' 0 0 0 0 0
215 BJR DINAS JROKUTA;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173;TELP 0 0 0 0 0
216 BJR DINAS JROKUTA;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
217 BJR DINAS JROKUTA;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP :' 0 0 0 0 0
218 BJR DINAS KAJA KANGI;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173;TE 0 0 0 0 0
219 BJR DINAS KAJA KANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173;T 0 0 0 0 0
220 BJR DINAS KAJA KANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
221 BJR DINAS KAJA KANGIN;RT :;RW :;:BJR DINAS KAJA KA 0 0 0 0 0
222 BJR DINAS KAJA KAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173;TEL 0 0 0 0 0
223 BJR DINAS KAJA KAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
224 BJR DINAS KAJAKANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173;TE 0 0 0 0 0
225 BJR DINAS KAJAKANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
226 BJR DINAS KAJAKAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
227 BJR DINAS KALOD KANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
228 BJR DINAS KALOD KAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
229 BJR DINAS KELOD AKNGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
230 BJR DINAS KELOD KANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173; 0 0 0 0 0
231 BJR DINAS KELOD KANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
232 BJR DINAS KELOD KAUH;RT :;RW :;:00;KODEPOS :81173; 0 0 0 0 0
233 BJR DINAS KELOD KAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173;TE 0 0 0 0 0
234 BJR DINAS KELOD KAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
235 BJR DINAS KELOD KAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP :' 0 0 0 0 0
236 BJR DINAS KELODKAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
237 BJR DINAS LEMPEDU;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
238 BJR DINAS SANGAMBU;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173;TELP 0 0 0 0 0
239 BJR DINAS SELOMBO;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173;TELP 0 0 0 0 0
240 BJR DINAS SELOMBO;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
241 BJR DINAS SELOMBO;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP :' 0 0 0 0 0
242 BJR DINAS SEMBUNG;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
243 BJR DINAS SUKSUK ;RT :;RW 0 0 0 0 0
244 BJR DINAS SUKSUK;RT :;RW :;:00;KODEPOS :81173;TELP 0 0 0 0 0
245 BJR DINAS SUKSUK;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173;TELP : 0 0 0 0 0
246 BJR DINAS SUKSUK;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
247 BJR DINAS SUSKSUK;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
248 BJR DINAS TEGAL SARI ;R 0 0 0 0 0
249 BJR DINAS TEGAL SARI;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173;TE 0 0 0 0 0
250 BJR DINAS TEGAL SARI;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
251 BJR DINAS TEGAL SARI;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP :' 0 0 0 0 0
252 BJR DINAS TEGAL SUMAGA;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
253 BJR DINAS TEGALSARI;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173;TEL 0 0 0 0 0
254 BJR DINASTEGAL SARI;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173;TEL 0 0 0 0 0
255 BJR DNS KAJA KANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173;TEL 0 0 0 0 0
256 BJR. DINAS CALAGI BATUR;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
257 BJR. DINAS CELAGI BANTES;RT :;RW :;:;KODEPOS :8117 0 0 0 0 0
258 BJR. DINAS CELAGI BANTES;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TEL 0 0 0 0 0
259 BJR. DINAS CELAGI BATUR;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
260 BJR. DINAS JERO KUTA;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
261 BJR. DINAS JEROKUTA ;RT :;RW 0 0 0 0 0
262 BJR. DINAS JEROKUTA;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
263 BJR. DINAS JRO KUTA;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
264 BJR. DINAS JROKUTA;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
265 BJR. DINAS KAJA KANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
266 BJR. DINAS KAJA KAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
267 BJR. DINAS KELOD KANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173 0 0 0 0 0
268 BJR. DINAS KELOD KANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
269 BJR. DINAS KELOD KAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
270 BJR. DINAS SELOMBO;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
271 BJR. DINAS SILAGADING;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
272 BJR. DINAS SUKSUK;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
273 BJR. DINAS TEGAL SARI;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
274 BJR. TEGAL SARI;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
275 BJR.DINAS CELAGI BATUR;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173; 0 0 0 0 0
276 BJR.DINAS KAJA KAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173;TEL 0 0 0 0 0
277 BJR.DINAS KELOD KAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173;TE 0 0 0 0 0
278 BJR.DINAS SUKSUK;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173;TELP : 0 0 0 0 0
279 BJR.DINAS SUKSUK;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
280 BNAJAR DINAS CELAGI BANTES;RT :;RW :;:;KODEPOS :;T 0 0 0 0 0
281 BNAJAR DINAS CELAGI BATUR;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TE 0 0 0 0 0
282 BNAJAR DINAS SELOMBO;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
283 BNJAR DINAS TEGAL SARI;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
284 BONDALEM;RT : 001;RW : 001;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
285 BR DINAS CELAGI BANTES;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173; 0 0 0 0 0
286 BR DINAS CELAGI BATUR;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173;T 0 0 0 0 0
287 BR DINAS KELOD KAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
288 BR DINAS KELODAN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
289 BR SEMER CUPEK SUKSUK ;RT :;RW :;:SUKSUK;KODEPOS : 0 0 0 0 0
290 BR. DINAS KAJA KANGIN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
291 BR. DINAS KELOD KAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
292 BR.DINAS JERO KUTA;RT :;RW :;:;KODEPOS :81173;TELP 0 0 0 0 0
293 CELAGI BATUR;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
294 DESA BONDALEM;RT :;RW :;:BJR TEGAL SARI;KODEPOS :8 0 0 0 0 0
295 DESA BONDALEM;RT :;RW :;:CELAGI BANTES;KODEPOS :81 0 0 0 0 0
296 DSN KELOD KAUH;RT :;RW :;:BONDALEM;KODEPOS :81173; 0 0 0 0 0
297 JL. SINGARAJA AMLAPURA NO. 68, BR. JERO KUTA;RT :; 0 0 0 0 0
298 JLN.WIRA ARCANA,GANG LUMBA'LUMBA.NO.7;RT :;RW :;:; 0 0 0 0 0
299 KAJA KAUH;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bondalem

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung